خدمات پشتیبانی

شرکت فناوری سامانه های هوشمند با دارا بودن تیم قوی با تجربه بالا، توانا، متخصص با مدارک عالی از موسسات معتبر خدمات پشتیبانی شبکه، نرم افزار و سخت افزار از جمله یاری و مساعدت در برنامه ریزی، نصب و راه اندازی و پیکر بندی ، آموزش، خطایابی و رفع آنها، نگهداری، ارتقا دادن و به روز رسانی  سیستم ها ، مستندسازی تمامی اطلاعات مرتبط با آنها و همچنین ارائه سرویس های ویژه و پشتیبانی شبانه روزی  (24*7) نیازهای  سازمان ها و شرکت های مختلف در سراسر کشور را در بهبود عملکرد سیستم ها مرتفع می نماید.

 

از نمونه پروژه های انجام شده توسط شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

موضوع پروژه: خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه، رایانه، چاپگر و VOIP

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران واقع در مهر آباد تهران در راستای بهبود عملکرد سیستم های خود خواستار اجرای خدمات پشتیبانی ونگهداری شبکه و رایانه و … بوده است.شرکت فناوری سامانه های هوشمند با در نظر گرفتن نیازها و اهداف شرکت فرودگاه ها و همچنین استفاده از افراد با تجربه، پروژه خدمات پشتیبانی و نگهداری  شبکه، رایانه، چاپگر و VOIP شامل نیازمندی های سخت افزاری و شبکه( شبکه،  محافظت در برابر ویروس ها، ایستگاه های کاری، کاربران و… ) نیازمندی های بخش نرم افزار(بررسی خطا، رفع ایرادات و خطاها، بازدید دوره ای، کنترل و حفظ داده ها و… ) را در دست گرفته است.

 

موضوع پروژه: خدمات پشتیبانی و نگهداری مرکز داده

شرکت فناوری سامانه های هوشمند پروژه های متعددی از بانک تجارت را به دلیل داشتن توانایی در زمینه مورد نظر در دست دارد.بانک تجارت واقع در تهران در راستای بهبود وضعیت سیستم های بانک و بهینه سازی آن ها قصد پشتیبانی و نگهداری مرکز داده را داشته است.شرکت فناوری سامانه های هوشمند خدمات نگهداری و پشتیبانی مراکز داده بانک تجارت در زمینه های دسترسی به مرکز داده و سرویس های مربوطه واقع در سایت های ایرانیان، اسکندری و زنجان ارائه کرده است.این اهداف شامل برنامه ريزي مديريت پروژه ،بازبيني وضعيت موجود، طراحي پايه و تفصيلي و نهايي، سازي طرح، بازبینی و امکان سنجی بسترهای ارتباطی مخابراتی کشور، نظارت بر نصب و اجرا تجهیزات، انجام تست و کنترل های کیفی در طول کار، آموزش کارشناسان بانک تجارت مطابق سرفصل های ارائه شده در اسناد آموزش می باشد.

 

موضوع پروژه: خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واقع در اهواز قصد واگذاری خدمان پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات داده ای را داشته است.شرکت فناوری سامانه های هوشمند با دارا بودن تجربه و دانش کافی در این  زمینه، پشتیبانی و نگهداری شبکه ، پشتیبانی و نگهداری سیستمهای عامل و پشتیبانی و نگهداری خطوط شبکه (سوییچ ها و تجهیزات ارتباطی ، کنترل و بهینه سازی ترافیک، پیکربندی شبکه و تجهیزات و تامیت امنیت ارتباطات رادیویی، بررسی وضعیت سیستم ها، مانیتورینگ مستمر، … ) را در دست گرفته است.