درباره شرکت

 

شرکت فن آوری سامانه های هوشمند با هدف فعالیت در زمینه خدمات انفورماتیک ومهندسی مخابرات در ابتدای سال 1389 تاسیس وفعالیت خود را از همان بدو تاسیس، آغاز نموده است. این شرکت از طریق جذب و به کارگیری نیروهای انسانی مجرب و دارای سوابق فنی بالا، هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی پروژه های خود را در نظر دارد. حاصل این گفته، موفقیت هایی است که از بدو تاسیس شرکت تا کنون و در زمان محدود حاصل شده است. تمرکز فعالیت این شرکت در بخش های طراحی و مشاوره،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی نرم افزار،سخت افزار ومراکز داده می باشد.

نوع شرکت: سهامی خاص

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۷۹۹۸۹۵۳

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۲۴۴

شماره ثبت: ۳۷۳۲۴۷