لیست گواهینامه های اخذ شده

 • دارای رتبه 1 در بخش شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی از شورای عالی انفورماتیک
 • دارای رتبه 1 در بخش خدمات پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیک
 • دارای رتبه 1 در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از شورای عالی انفورماتیک
 • دارای رتبه 1 مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات از شورای عالی انفورماتیک
 • دارای رتبه 2 در بخش تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame از شورای عالی انفورماتیک
 • دارای رتبه 2 در بخش تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری از شورای عالی انفورماتیک
 • دارای رتبه 3 در بخش تولید و ارائه دستگاه های جانبی از شورای عالی انفورماتیکدارای گواهینامه ی تأیید صلاحیت ایمنی کار(HSE) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • دارای گواهینامه ی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • دارای گواهینامه ی نظام صنفی رایانه ای در زمینه ی فناوری اطلاعات از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • دارای گواهینامه ی ثبت نام مودیان مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • دارای گواهینامه ISO9001