پروژه توسعه و ارتقای شبکه های رایانه ای بندر امیرآباد

منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع برخورداری از زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی ، اسکله رو – روریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای CIS نقش مهمی را در ابعاد ملی و منطقه ای ایفا نماید.

به منظور به روزرسانی نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات زیرساختی و افزایش پهنای باند و ضریب دسترسی در بخش های شبکه محلی و مرکز داده سازمان بنادر و دریا نوردی امیر آباد تصمیم به پیاده سازی و ارتقاء کیفیت آن گرفت و شرکت فناوری سامانه های هوشمند با توجه به سوابق و توانایی خود پروژه توسعه شبکه اراضی عملیاتی و منطقه ویژه و ارتقای سرویس های مرتبط را طبق نظر سازمان بنادر و دریانوردی بندر امیر آباد را در دست گرفت.

اهداف اصلی شرکت فناوری سامانه های هوشمند از اجرای این پروژه :

• بهینه سازی بخش زیرساخت شبکه
• پیاده سازی استانداردهای لایه بندی شبکه
• بهینه سازی ظرفیت های ارتباطی
• ایجاد قابلیت افزونگی در مسیر ارتباطی
• ارتقاء سطح دانش کارشناسان شبکه